Skip to main content

Reglement Stichting Vrienden van de Klokkenluider (01-12-2010)

Artikel 1 t/m 9 geldt specifiek voor de deelnemers van spaarkas ‘D’N OFFERBLOK’

 1. Het minimale spaarbedrag per week bedraagt € 2,00.
 2. Niet sparen betekent € 1,00 boete per week.
  Indien u vooraf meldt dat u in een bepaalde week/periode niet kunt sparen wordt er geen boete berekend.
  (briefje in spaarvakje stoppen of mailen naar  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 3. Van het gespaarde bedrag wordt per week € 0,50 ingehouden als contributie. 
  Van de  contributie worden de 2 jaarlijkse feestjes betaald.
 4. De feestjes zijn gratis maar er kan een kleine eigen bijdrage gevraagd worden.
  Elke deelnemer mag een introducé uitnodigen voor de feestjes. De introducé betaalt de volledige kostprijs.
 5. Uitbetaling van gespaarde bedrag geschiedt voor de carnaval en kermis.
  U kunt het geld één keer laten staan. (vooraf melden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of briefje in spaarvakje stoppen)  
  Indien u de tweede keer uw spaargeld niet komt ophalen, vervalt het aan de spaarkas.
  Dit geld blijft maximaal 1 jaar apart staan gerekend vanaf de eerste (dus oorspronkelijke) uitbetalingsdatum.
  Daarna vervalt het geld aan de Stichting Vrienden van de Klokkenluider.
 6. Bij verzuim, zonder opgaaf van reden, van meer dan 4 keer achter elkaar eindigt uw deelnemerschap en stopt de boeteclausule.
  Het spaartegoed wordt uitgekeerd.(zie punt 7)
 7. U kunt uw deelnemerschap te allen tijde beëindigen. Uitbetaling geschiedt op de eerstvolgende uitbetaaldatum.
  Indien u op die datum uw geld niet komt ophalen, vervalt dit tegoed na 1 jaar aan de Stichting Vrienden van de Klokkenluider
 8. De wekelijkse kaslichting vindt plaats op maandagavond, doorgaans om 20.30 u.
 9. Muntstukken kleiner dan € 1,00 of vreemde valuta tellen niet mee en zijn voor de spaarkas.

Artikel 10 t/m 13 geldt specifiek voor de donateurs.

 1. U wordt donateur voor één jaar, zonder uw tegenbericht wordt het donateurschap jaarlijks voortgezet.
  U kunt uw donateurschap op elk moment beëindigen.
  Uw reeds betaalde bijdrage vervalt aan de Stichting Vrienden van de Klokkenluider en wordt dus niet terugbetaald.
 2. Uw bijdrage per kalenderjaar bedraagt € 30,00, bij een aanmelding later in het eerste jaar
  draagt u naar rato bij op basis van € 2,50 per maand.
 3. Uw donateurschap gaat in nadat wij uw jaarbijdrage hebben ontvangen.
 4. De donateurs worden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse feestjes.
  Voor de donateur gelden de zelfde condities als voor de deelnemer van de spaarkas. (artikel 4).

Artikel 14 en 15 geldt voor iedereen.

 1. Dit reglement kan gewijzigd worden door het bestuur van de Stichting Vrienden van de Klokkenluider.
  Vanaf dat moment geldt het nieuwe reglement voor alle leden.
 2. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
  Het bestuur bestaat uit:

             -    Theo Swinkels, voorzitter  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0478-630139

             -    Kevin Siebers, secretaris

             -    Henny de Kunder, penningmeester