Skip to main content

In het kort: De geschiedenis van de spaarkas

Theo Swinkels, voorzitter, 11-10-2014

 

 • De oprichtingsvergadering van de spaarkas was op 10 juni 2002, het reglement werd opgesteld. Informeel was de spaarkas al iets eerder begonnen, in het najaar gingen ze al op reis naar de Hoegaarden brouwerij in Belgie. Er werd een bestuur gekozen.
 • Het eerste bestuur bestond uit Marcel Janssen (voorzitter), Willemien Alkim (secretaris), Monique Beerkens en Rini Janssen (penningmeesters en kaslichters) en vanaf 2004 nog met Herbert Geerkens (uitstapjes)
 • De club werkte als een vereniging maar hoe de besluiten echt tot stand kwamen is me nooit duidelijk geworden. Er werden heuse ledenvergaderingen gehouden.
 • In september 2005 nam de Spaarkas afscheid van de vertrekkende uitbaters Paul Franssen en Ilse Hendriks, de nieuwe caféhouders werden Adrie van Benschop en Gerrie Steeghs.
 • Vanaf augustus 2006 zijn Truus Cox en Willem Smeltink onze kastellers. Vanaf dat moment werd de kas op maandagavond gelicht en met de komst van aparte kastellers werd deze taak niet meer door de penningmeesters uitgevoerd.
 • In 2008 trad er een nieuw bestuur aan. Theo Swinkels (voorzitter), Nelleke van Reeuwijk (penningmeester), Kevin Siebers ( Lid). Adrie van Benschop neemt als adviseur deel. Er wordt gestart met het proces om de “vereniging” beter te structureren. Er gaat op dat moment immers per jaar al om ongeveer € 14.000 spaargeld dat beheerd moet worden. Dat was nodig want toen het nieuwe bestuur aantrad zat er geen cent te veel in de kas. We konden in 2008 uitsluitend met een eigen bijdrage van de spaarders een karig feestje bouwen. Maar ook dat bleek gezellig.
 • In 2009 wordt Hennie de Kunder onze penningmeester en In juli 2009 wordt de Stichting Vrienden van de Klokkenluider statutair opgericht. Het begrip deelnemer wordt geïntroduceerd. Je kunt op twee manieren deelnemer zijn; donateur (een jaarlijkse bijdrage) of spaarder van de spaarkas.
 • Vanaf het moment dat de stichting werd opgericht is het stichtingsbestuur het besluitvormend orgaan. Er worden ook geen informele “ledenvergaderingen” meer gehouden. Een stichting heeft immers geen deelnemers.
 • Ander hoogtepunt was het feit dat de spaarkas twee keer door dieven is gelicht. Gelukkig zat er op de maandagavonden niet veel geld in de kas. Kevin Siebers maakte een nieuwe kast waarmee we ook het spaargeld veiliger konden gaan opbergen.
 • De spaarders zijn net als alle Nederlanders, ze sparen steeds meer. Anno 2014 zitten we ongeveer op € 23.000 spaarinleg per jaar.
 • Aantal deelnemers spaarkas: in 2003 43 / in 2004 37 / in 2005 43 / in 2006 33 en dat aantal liep langzaam terug tot op 28 in 2009. Het aantal spaarkassers is sindsdien stabiel . Er zijn nog steeds 51 spaarvakjes, er kunnen dus nog steeds deelnemers bij. Donateur worden is hip, we hebben in 2014 inmiddels 15 donateurs.
 • Onze kastellers Truus en Willem stoppen er mee per 01-08-2015. Wij hebben dus vanaf augustus 2015 twee nieuwe kastellers nodig. Nieuwe kastellers krijgen de ruimte om hun werk en de aanpak ervan zelf vorm te geven. Prioriteit ligt nu bij het vinden van nieuwe kastellers. Uiteindelijk zal ik ook terugtreden als voorzitter. Heb je interesse? Neem contact met me op.
 • Op 10 december 2015 bestaat de spaarkas 12,5 jaar. Ik zal in overleg gaan met Adrie om te bezien hoe dit gevierd kan worden. Wellicht valt het te combineren met onze volgende bijeenkomst, de nieuwjaarsborrel op zaterdag 03 januari vanaf circa 17.30 uur